Thống kê áp dụng trong sale Thống kê ứng dụng thống kê kinh tế tài chính Ước lượng thống kê lại thu thập dữ liệu những thống kê kiểm định giả thiết thống kê

Bạn đang xem: Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

*
pdf

bài giảng nguyên lý thống kê: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)


*
pdf

bài bác giảng Thống kê áp dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 7 - PGS.TS Nguyễn Thống


Xem thêm: ✅ Sách Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10 Ngắn Nhất, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng

*
pdf

bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 6 - PGS.TS Nguyễn Thống


Nội dung

những thống kê Ứng Dụng trong kinh doanh & khiếp Tế(Applied Statistics for Business & Economics)Chương 1TỔNG quan liêu VỀ THỐNG KÊHoàng TrọngThống kê là gì?••••Tại sao yêu cầu “thống kê”Thống kê để triển khai gì?Thống kê là số liệu?Thống kê là phương pháp?• những thống kê là khối hệ thống các phương thức dùng nhằm thu thập,xử lý cùng phân tích các con số (mặt lượng) của không ít hiệntượng số bự để kiếm tìm hiểu bản chất và tính quy luật pháp vốn cócủa bọn chúng (mặt chất) vào điều kiện thời gian và khônggian nắm thể.2Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế & tởm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế tài chính TPHCM1 Hai nghành thống kê• Thống kê tế bào tả:– tích lũy số liệu– giám sát và đo lường các đặc trưng đo lường– mô tả, trình bày dữ liệu• thống kê lại suy diễn– Ước lượng, kiểm định thống kê– phân tích mối liên hệ– dự đoán …3Ứng dụng của thống kê4Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & ghê Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM2 Ứng dụng của thống kê5Ứng dụng những thống kê trong KT & KD• khiếp tế:––––Dân số, lao động, tài nguyênGiá cả, lấn phátSản xuất, yêu mến mại, tiêu dùngXuất nhập khẩu, cán cân dịch vụ thương mại …• gớm doanh–––––Quy mô thị trường, phân khúcNhu cầu, giá bán cả, phân phối,Đo lường cạnh tranhĐo lường kết quả kinh doanh, tiếp thịDự báo kinh doanh…6Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & gớm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM3 Một số KN hay sử dụng trong thống kê• toàn diện và tổng thể (population): tập hợp các đơn vị/phần tử bắt buộc phântích/nghiên cứu• Đơn vị toàn diện (unit): phần tử nhỏ dại nhất tạo ra thành tổng thể• Mẫu: một trong những phần của toàn diện được lựa chọn ra để tích lũy thông tin• Tiêu thức, tiêu chí, biến: điểm sáng của 1-1 vị tổng thể và toàn diện dùng đểquan gần kề hay tích lũy dữ liệu– Tiêu thức/tiêu chí định tính: quánh điểm bộc lộ không đề nghị là số– Tiêu thức/tiêu chí định lượng: quánh điểm biểu lộ là những trị số, cóthể rời rạc giỏi liên tục• Chỉ tiêu: trị số phản hình ảnh đặc điểm/tính hóa học trong đk thờigian và không con gián xác định– tiêu chuẩn khối lượng: biểu hiện quy tế bào khối lượng– Chỉ tiêu chất lượng: biểu thị tính chất, cường độ phổ biến7Quy trình nghiên cứu và phân tích thống kêXác định vụ việc nghiên cứu, mục đích,nội dung, đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu.Xây dựng hệ thống các khái niệm,chỉ tiêu thống kêĐiều tra thống kêXử lý số liệu:Tập hợp, sắp xếp số liệu.Chọn các phần mềm xử lý số liệu.Phân tích thống kê lại sơ bộ.Lựa chọn các phương phápphân tích thống kêthích hợp.Phân tích và phân tích và lý giải kết quả.Dự đoán xu thế phát triển.Báo cáo với truyền đạt kết quả nghiên cứu8Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế & ghê Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM4 Các nhiều loại thang đothang đodanh nghĩathang đothứ bậcthang đokhoảng cáchthang đotỉ lệ• Thang danh nghĩa: dùng để làm phân loại• Thang thiết bị bậc phản ảnh sự hơn kém• Thang khoảng cách phản hình ảnh mức độ rộng kém• Thang tỉ lệ phản ánh mức độ hơn yếu + so sánh tỉ lệ9Giới thiệu ứng dụng SPSS• phần mềm xử lý so sánh thống kê thịnh hành trong lĩnh vựckhoa học xã hội• Được áp dụng nhiều trong quản lí trị, kinh doanh, tiếp thị• Tương thích với rất nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn• trang web tham khảo: www.spss.com hay• http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/• tài liệu tiếng Việt:Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) so với dữ liệu nghiên cứu với SPSS,NXB Hồng Đức10Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM5 Thống kê Ứng Dụng trong sale & tởm Tế(Applied Statistics for Business & Economics)Chương 2THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊHoàng TrọngXác định tài liệu cần thu thập• tập trung vào dữ liệu quan trọng và hữu ích• tiết kiệm ngân sách thời gian, công sức và đưa ra phí• Phải khởi đầu từ vấn đề nghiên cứu và phân tích và phương châm nghiên cứu giúp TKSức khỏeĐiểm đầu vàoHiểu ngành họcKết quả học tập tậpThích ngành họcĐi có tác dụng thêm12Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & ghê Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM6 Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng• dữ liệu định tính: thu thập từ thang đo danh nghĩa với thứ bậc-> quanh đó được trị trung bình• dữ liệu định lượng: tích lũy từ thang đo khoảng cách và tỉ lệ-> tính được trị trung bìnhDöõ lieäuDöõ lieäuñònh tínhthang ñodanh nghóaDöõ lieäuñònh löôïngthang ñothöù baäcthang ñokhoaûng caùchthang ñotæ leäDữ liệu định tính và dữ liệu định lượngThôøi gian laøm theâmKeát quaû hoïc taäpLoaïi kieåm ñònhÑònh tính Döôùi 6 giôø/tuaàn 6-12 giôø/tuaàn treân 12 giôø/tuaànÑònh tính Trung bình Khaù GioûiPhi tham soáÑònh tính Döôùi 6 giôø/tuaàn 6-12 giôø/tuaàn treân 12 giôø/tuaànÑònh löôïng Ñieåm trung bìnhhoïc taäpPhaân tích phöông sai1 yeáu toáÑònh löôïngSoá giôø laøm theâm:_____giôø/tuaànÑònh löôïng Ñieåm trung bìnhhoïc taäpHoài quy vaø kieåm ñònhF14Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM7 Dữ liệu thứ cung cấp và dữ liệu sơ cấp• tài liệu thứ cấp: mối cung cấp cósẵn, đã có được tổng hợp, xửlý• dữ liệu sơ cấp: thu thậptrực tiếp, ban đầu, tự đốitượng nghiên cứu• Điểm mạnh: tất cả sẵn, nhanh,ít tốn kém• Điểm mạnh: phong phú, đápứng đúng yêu cầu nghiêncứu• Điểm yếu: ít bỏ ra tiết, ít đápứng đúng nhu cầu nghiêncứu thống kê• Điểm yếu: yêu cầu thời gian, tốnkém15Nguồn tài liệu thứ cấp• Nội bộ: từ các phòng ban, bộ phận; những số liệu report từ cáccuộc điều tra khảo sát trước đây.• phòng ban thống kê nhà nước: Tổng cục thống kê, viên thống kêTỉnh/ Thành phố• Cơ quan chủ yếu phủ: những cơ quan trực thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Bộ, cơquan ngang bộ, Ủy ban nhân dân những cấp…• Báo, tạp chí• các tổ chức, hiệp hội, viện nghiên cứu• các công ty nghiên cứu và cung cấp thông tin16Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & gớm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM8 Nguồn tài liệu thứ cấp• Nhiều tài liệu thứ cấp đã được không ít cơ quan chính phủ, những tổchức, các đơn vị nghiên cứu, những doanh nghiệp, trường học …đưa lên mạng mạng internet và bạn nghiên cứu rất có thể tìm thấy tạicác trang web của những đơn vị này giỏi tại những cơ sở tài liệu trênmạng internet.• Dùng những máy search kiếm (search engine) như google, yahoo …và các từ khóa (keywords) tương xứng dò kiếm tìm và chọn lọc cácnguồn tư liệu trên mạng internet.• Để định vị nguồn dữ liệu thứ cấp hiệu quả, cần xác định rõ vấnđề và mục tiêu của cuộc phân tích để đưa ra quyết định từ khóa phùhợp. Từ bỏ khóa cần chi tiết và phản hình ảnh chính xác điều ngườinghiên cứu phải tìm kiếm.17Nguồn tài liệu thứ cấpThực hành nhóm:1. Từng nhóm lựa chọn 1 vấn đề cần nghiên cứu và phân tích thống kê2. Khẳng định nội dung phải thống kê3. Khẳng định từ khóa tìm kiếm4. Thực hiện việc kiếm tìm kiếm dữ liệu thứ cấp5. Report kết quả thực hiện tìm kiếm dữ liệu thứ cấp18Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM9 Nguồn tài liệu thứ cấpChính Phủhttp://www.chinhphu.vnBộ Công Thươnghttp://www.moi.gov.vnBộ giáo dục đào tạo và Đào Tạohttp://www.moet.gov.vnBộ Lao rượu cồn - mến binh – xóm hộihttp://www.molisa.gov.vnBộ tứ Pháphttp://www.moj.gov.vnBộ Xây Dựnghttp://www.moc.gov.vnTổng viên Thống Kêhttp://www.gso.gov.vnTổng cục Thuếhttp://www.gdt.gov.vnNgân Hàng nhà Nướchttp://www.sbv.gov.vnTP Hà Nộihttp://www.hanoi.gov.vnTP Hải Phònghttp://www.haiphong.gov.vnTP Đà Nẵnghttp://www.danang.gov.vnTỉnh Đồng Naihttp://www.dongnai.gov.vnTỉnh Bình Dươnghttp://www.binhduong.gov.vnTỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuhttp://www.baria-vungtau.gov.vnTP bắt buộc Thơhttp://www.cantho.gov.vnTP hồ Chí Minhhttp://www.hochiminhcity.gov.vn19Nguồn tài liệu thứ cấpCục thống kê lại TPHCMhttp://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/Cục Thuế TPHCMhttp://www.hcmtax.gov.vn/Sở kế hoạch Đầu tư TPHCMhttp://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Sở công thương TPHCMhttp://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn/Cục hải quan TPHCMhttp://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/Sở thanh toán chứng khoán TPHCMhttp://www.vse.org.vnĐại hội Bất Động Sản Du Lịchhttp://www.vntpa.vn/Hiệp hội Bất Động Sản TPHCMhttp://www.horea.org.vnLiên đoàn Lao Động TPHCMhttp://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/Tập đoàn Điện Lực VNhttp://www.evn.com.vn/Tập đoàn Than – tài nguyên VNhttp://www.vinacomin.vn/Tập đoàn Bưu bao gồm Viễn Thônghttp://www.vnpt.com.vn/Tập đoàn Dệt May Việt Namhttp://www.vinatex.com.vn20Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & gớm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM10