16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán là cuốn sách bao gồm những kiến thức, nội dung trong những đề thi vào 10 môn Toán ở các tỉnh thành phố.

Tác giả: Bùi Văn Tuyên (chủ biên) – Nguyễn Đức Trường

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam.

Nội dung các chuyên đề ôn thi môn Toán vào lớp 10 gồm có:

Phần 1: những chuyên đề đại số ôn thi vào 10

– siêng đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

– chăm đề 2: Giải phương trình với hệ phương trình bậc nhất nhì ẩn

– chuyên đề 3: Phương trình bậc nhị một ẩn

– chăm đề 4: Giải bài toán bằng giải pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình

– chuyên đề 5: Hàm số với đồ thị

– chăm đề 6: Chứng minh bất đẳng thức

– chăm đề 7: Giải bất phương trình

– chuyên đề 8: Tìm giá bán trị nhỏ nhất, giá bán trị lớn nhất của biểu thức

– chăm đề 9: Giải toán có nội dung số học

Phần 2: các chuyên đề hình học ôn thi vào 10

– chăm đề 10: Chứng minh những hệ thức hình học

– chăm đề 11: Chứng minh tứ giác nội tiếp và nhiều điểm cùng nằm bên trên đường tròn

– chăm đề 12: Chứng minh quan lại hệ tiếp xúc giữa đường thẳng cùng đường tròn hoặc nhị đường tròn

– chăm đề 13: Chứng minh điểm cố định

– chuyên đề 14: những bài tập tất cả nội dung tính toán

– chuyên đề 15: Quỹ tích cùng dựng hình

*Download (Tải về) Sách 16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toándưới đây.